2022 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Italijos Respublika (C-106/19), Comune di Milano (C-232/19) / Europos Sąjungos Taryba, Europos Parlamentas

(Sujungtos bylos C-106/19 ir C-232/19)1

(Ieškinys dėl panaikinimo – Institucinė teisė – Reglamentas (ES) 2018/1718 – Europos vaistų agentūros (EMA) būstinės vietos nustatymas Amsterdame (Nyderlandai) – SESV 263 straipsnis – Priimtinumas – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Locus standi – Tiesioginė ir konkreti sąsaja – Valstybių narių vyriausybių atstovų per Tarybos susitikimą priimtas sprendimas dėl Europos Sąjungos agentūros būstinės vietos nustatymo – Privalomų pasekmių nebuvimas Sąjungos teisinėje sistemoje – Europos Parlamento prerogatyvos)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovės: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, padedamos avvocati dello Stato C. Colelli, S. Fiorentino ir G. Galluzzo (C-106/19), Comune di Milano, atstovaujama avvocati J. Alberti, M. Condinanzi, A. Neri ir F. Sciaudone (C-232/19)

Atsakovai: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bauer, J. Bauerschmidt, F. Florindo Gijón ir E. Rebasti, Europos Parlamentas, atstovaujamas I. Anagnostopoulou, A. Tamás ir L. Visaggio

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Nyderlandų Karalystė, atstovaujama M. K. Bulterman ir J. Langer, Europos Komisija, atstovaujama K. Herrmann, D. Nardi ir P. J. O. Van Nuffel

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinius.

Italijos Respublika, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Parlamentas padengia savo bylinėjimosi išlaidas byloje C-106/19.

Comune di Milano, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Parlamentas padengia savo bylinėjimosi išlaidas byloje C-232/19.

Nyderlandų Karalystė ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 112, 2019 3 25.