Mål C‑623/13

Ministre de l’Économie et des Finances

mot

Gérard de Ruyter

(begäran om förhandsavgörande från

Conseil d’État (Frankrike))

”Begäran om förhandsavgörande – Social trygghet – Förordning nr 1408/71– Artikel 4 – Materiellt tillämpningsområde – Avgifter för social trygghet som tas ut på kapitalinkomster – Allmän social avgift som tas ut i syfte att finansiera vissa delar av socialförsäkringen – Avgift som tas ut i syfte att finansiera socialförsäkringens underskott – Social avgift – Tilläggsavgift till sistnämnda sociala avgift – Avgifter som ska bidra till finansieringen av obligatoriska socialförsäkringssystem – Direkt och tillräckligt relevant samband med vissa grenar av social trygghet”

Sammanfattning – Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 februari 2015

Social trygghet – Migrerande arbetstagare – Förordning nr 1408/71 – Materiellt tillämpningsområde – Avgifter för social trygghet som tas ut på kapitalinkomster – Avgifter som ska bidra till finansieringen av obligatoriska socialförsäkringssystem – Omfattas – De skattskyldiga personernas yrkesverksamhet – Saknar betydelse

(Rådets förordning nr 1408/71, i dess lydelse enligt förordning nr 118/97 och nr 1606/98, artikel 4)

Förordning nr 1408/71 i dess ändrade och uppdaterade lydelse enligt förordning nr 118/97 i dess lydelse enligt rådet förordning nr 1606/98, ska tolkas så, att avgifter som tas ut på kapitalinkomster, såsom dem som är aktuella i det nationella målet, har ett direkt och relevant samband med vissa grenar av social trygghet som uppräknas i artikel 4 i förordning nr 1408/71 när de bidrar till finansieringen av obligatoriska socialförsäkringssystem och omfattas därmed av förordningens tillämpningsområde. Detta gäller även om nämnda avgifter tas ut på de skattskyldiga personernas kapitalinkomster oberoende av huruvida de utövar någon yrkesverksamhet.

(se punkt 42 samt domslutet)