A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2021. április 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autoridade Tributária e Aduaneira kontra DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

(C-218/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Supremo Tribunal Administrativo

Az alapeljárás felei

Felperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Alperes: DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e az Európai Unió jogával, és különösen a [hatodik] héairányelv IV. mellékletével1 a Código do IVÁ-hoz (héatörvénykönyv) csatolt I. jegyzék 2.27. pontjának olyan értelemben történő alkalmazása, hogy az megában foglalja felvonóknak az azon vállalkozás általi javítását és karbantartását, amelyre a fent említett tények vonatkoznak, és csökkentett héamérték alkalmazását teszi lehetővé?

Összeegyeztethető-e a közösségi joggal, és különösen a [hatodik] héairányelv IV. mellékletével a Código do IVA említett rendelkezésének olyan alkalmazása, amely a nemzeti jog más olyan rendelkezéseit is figyelembe veszi, mint a Código Civil 1207. cikke, 204. cikke 1 bekezdésének e) pontja és 3. bekezdése, valamint 1421. cikke 2 bekezdésének b) pontja (az építési szerződés és az ingatlan fogalmára, valamint arra a vélelemre vonatkozó rendelkezések, hogy a felvonó a társasházak közös tulajdonába tartozik)?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.)