Kanne 3.12.2007 - Adjemian ym. v. komissio

(Asia F-134/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Adjemian ym. (Angera, Italia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Asian kohde ja kuvaus

Niiden komission päätösten kumoaminen, joilla yhtäältä kieltäydyttiin uudistamasta kantajien sopimussuhteisina toimihenkilöinä palkkaamista koskevia sopimuksia määräajaksi tai toistaiseksi ja joissa toisaalta vahvistettiin työehdot. Kantajat väittävät kanteensa tueksi, että työsuhteiden vakauden periaatetta on loukattu ja että Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen (jäljempänä palvelussuhteen ehdot) 88 artikla on lainvastainen, koska siinä rajoitetaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden sopimusten kestoa.

Vaatimukset

On kumottava komission peräkkäiset päätökset ja erityisesti sen 28.4.2004 tekemä päätös, jotka koskevat komission palveluksessa olevan muun kuin vakinaisen henkilökunnan käytön enimmäisaikaa.

Palvelussuhteen ehtojen 88 artikla on todettava lainvastaiseksi siltä osin kuin siinä rajoitetaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden sopimusten kestoa.

On kumottava komission 23.8. ja 31.10.2007 tekemät päätökset, joilla hylättiin valitukset R/263/07, R/492/07 ja R/390/07, jotka oli tehty komission päätöksistä, jotka koskevat sopimussuhteisena toimihenkilönä toimimista koskevan sopimuksen tekemistä tai uudistamista vain määräajaksi.

On kumottava komission 5.9.2007 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajien 31.5. ja 20.7.2007 esittämät vaatimukset heidän sopimussuhteisena toimihenkilönä toimimista koskevien sopimustensa jatkamisesta toistaiseksi.

On kumottava komission päätökset, joilla vahvistettiin kantajien työsuhteen ehdot siltä osin kuin kyse on heidän palvelukseen ottamisestaan tai sen jatkamisesta määräajaksi.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________