A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. április 30-i ítélete – López Cejudo kontra Bizottság

(F-28/13. sz. ügy)

(Közszolgálat – Az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) vizsgálata – Napidíj – A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 10. cikke – Jogalap nélküli kifizetések visszatérítése – A díjazásból történt levonás – A személyzeti szabályzat 85. cikke – Az adminisztráció szándékos tévedésbe ejtése – Ésszerű határidő)Az eljárás nyelve: franciaFelekFelperes: López Cejudo (Brüsszel, Belgium) (képviselő: É. Boigelot ügyvéd)Alpe

kifizetések visszatérítése

– A dí

jazásból történt levonás – A személyzeti szabályzat 85. cikke – Az adminisz

tráció szándékos tévedésbe ejtése – Ésszerű határidő)Az eljárás nyelve: francia

FelekFelperes

: López Cejudo (Brüsszel, Belgium) (képviselő: É. Boigelot ügyvéd)Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Curall és C. Ehrbar meghatalmazottak)Az ügy tárgyaA felperes 201

2. június, július, augusztu

s, szeptember és október havi illetményéből történt

különböző levonások végrehajtásáról szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.López Cejudo maga viseli a saját költségeit, és a Közszolgálati Törvényszék kötelezi őt az Európai Bizottság költségeinek a viselésére.