Kanne 4.2.2013 – ZZ v. EUH

(Asia F-11/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamisvaatimus päätöksestä, jolla kantaja siirrettiin ulkosuhdehallinnon päätoimipaikkaan sijoitettuun virkaan ja hänelle EU:n edustustoon sijoitettuun tehtävään annettu määräys lakkautettiin.

Vaatimukset

8.3.2012 tehty päätös kantajan siirtämisestä päätoimipaikkaan sijoitettuun virkaan 1.9.2012 lähtien ja hänen aikaisemman tehtävämääräyksensä ennenaikaisesta lakkauttamisesta on kumottava

EUH on velvoitettava maksamaan rahamäärä, joka vastaa hänelle päätoimipaikkaan palaamisen jälkeen 1.9.2012 lähtien maksetun ja hänen aikaisemman palkkauksensa välistä erotusta 1.9.2013 eli siihen päivään asti, jona hänet olisi edustustojen päällikköjä koskevan tehtäväkierto-ohjelman mukaisesti voitu määrätä palaamaan tehtäviin päätoimipaikassa

hänen valituksensa hylkäämisestä 24.10.2012 tehty päätös on kumottava tarvittavin osin

EUH on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.