Sag anlagt den 2. august 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-79/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, sagsøgeren angiveligt har lidt som følge af de manglende foranstaltninger til opfyldelse af dommen i sag F-128/07

Sagsøgerens påstande

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 10 000 EUR i erstatning for fortabte muligheder som følge af, at den ikke har truffet foranstaltninger til opfyldelse af dommen for hans vedkommende.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 5 000 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade, som han har lidt som følge af Kommissionens manglende meddelelse om, hvordan den havde til hensigt at opfylde annullationsdommen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________