Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správní soud (Češka republika) 18. februarja 2021 – HJ

(Zadeva C-101/21)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správní soud

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: HJ

Druga stranka v postopku: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je člen 2 v povezavi s členom 12(a) in (c) Direktive 2008/94/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca nasprotuje sodni praksi nacionalnih sodišč, da se direktor gospodarske družbe ne šteje za „delavca“, ko gre za izpolnitev zahtevka za plačilo v skladu z Direktivo 2008/94/ES samo zato, ker je direktor kot delavec hkrati član statutarnega organa te gospodarske družbe?

____________

1 UL 2008, L 283, str. 36.