Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 12. maja 2021 – Evropska komisija/Helenska republika

(Zadeva C-11/20)1

(Neizpolnitev obveznosti države – Državne pomoči – Pomoč, razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom – Člen 108(2), drugi pododstavek, PDEU – Slabe vremenske razmere – Izgube, ki jih utrpijo kmetje – Pomoči v obliki nadomestil – Obveznost vračila – Obveznost obvestitve – Neizvršitev)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Bouchagiar in T. Ramopoulos, agenta)

Tožena stranka: Helenska republika (zastopniki: E. Tsaousi, E. Leftheriotou, in A. Vasilopoulou, agenti)

Izrek

Helenska republika s tem, da v predpisanem roku ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za izvršitev Sklepa Komisije 2012/157/UE z dne 7. decembra 2011 o pomočeh v obliki nadomestil, ki jih je grška kmetijska zavarovalna organizacija (ELGA) izplačala v letih 2008 in 2009, in s tem, da Evropske komisije ni zadostno obvestila o ukrepih, sprejetih na podlagi tega sklepa, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi členov od 2 do 4 navedenega sklepa in na podlagi Pogodbe DEU.

Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 68, 2.3.2020.