Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. októbra 2014 – Moschonaki/Komisia

(vec F-55/10 RENV)

(Verejná služba – Úradníci – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Prijímanie – Interné oznámenie o voľnom pracovnom mieste inštitúcie – Podmienky prijatia uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste – Voľná úvaha menovacieho orgánu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chrysanthe Moschonaki (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Vrátenie veci po zrušení – Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta zohľadnenie kandidatúry žalobkyne na miesto asistentky v knižnici a návrh na uloženie povinnosti Komisii na zaplatiť určitú sumu žalobkyni ako náhradu za majetkovú a nemajetkovú ujmuVýrok rozsudku1.    Rozhodnutie z 30. septembra 2009, ktorým Európska komisia zamietla kandidatúru pani Moschonakiovej na miesto „asistentky v knižnici/dokumentaristky“, sa zamieta.2.    Európska komisia je povinná zaplatiť pani Moschonakiovej sumu vo výške 5 000 eur.3.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy, ktoré vznikli pani Moschonakiovej vo veciach F–55/10, T–476/11 P a F–55/10 RENV.