Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 12. maija rīkojums – Caminiti/Komisija

(lieta F-71/09) 1

Civildienests – Ierēdņi – Acīmredzami nepamatota prasība – Regulas (EK, Euratom) Nr. 723/2004 stāšanās spēkā – Civildienesta noteikumu 44. un 46. pants – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. pants – Klasificēšana – Reizināšanas koeficients – Paaugstināšanas amatā punkti

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Paolo Caminiti (Tubize, Beļģija) (pārstāvis – L. Levi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu klasificēt prasītāju AST 9 pakāpes 4. līmenī, piemērojot reizināšanas koeficientu, kas vienlīdzīgs ar 1, un līdz ar to iecelt prasītāju AST 9 pakāpes 2. līmenī, saglabājot reizināšanas koeficientu 1,071151

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami juridiski nepamatotu;

saskaņā ar Reglamenta 94. pantu Caminiti k-gs atlīdzina Civildienesta tiesai summu EUR 500 apmērā;

Caminiti k-gs sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas izdevumus.

____________

1      OV C 244, 10.10.2009, 17. lpp.