Žalba koju je 26. veljače 2021. podnijelo društvo American Airlines, Inc. protiv presude Općeg suda (prvo prošireno vijeće) od 16. prosinca 2020. u predmetu T-430/18, American Airlines/Komisija

(predmet C-127/21 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: American Airlines, Inc. (zastupnici: J.-P. Poitras, avocat, J. Ruiz Calzado, abogado, J. Wileur, avocat)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Delta Air Lines, Inc.

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine i utvrdi ništavom pobijanu presudu;

poništi Komisijinu odluku C(2017) 2788 final od 30. travnja 2018.;

podredno, prema potrebi, uputi predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje u skladu s presudom Suda;

naloži Komisiji snošenje vlastitih troškova i troškova žalitelja, nastale u ovom postupku i u postupku pred Općim sudom;

poduzme svaku drugu mjeru koju smatra prikladnom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti svoje žalbe, žalitelj ističe jedan žalbeni razlog koji se temelji na tome da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je prihvatio Komisijino pogrešno pravno tumačenje prema kojem kriterij „odgovarajuće uporabe” u klauzuli 1.10 Obveza spajanja American-US Airways (u daljnjem tekstu: Obveze) znači jedino „nepostojanje zlouporabe” te je stoga presudom pogrešno potvrđena Komisijina odluka C(2017) 2788 final od 30. travnja 2018. o dodjeli prethodnih prava društvu Delta Airlines (predmet M.6607 – US Airways/American Airlines).

Žalba se sastoji od tri dijela:

U prvom dijelu žalitelj se usredotočuje na ispravan pravni pristup tumačenju kriterija „odgovarajuće uporabe” za dodjelu prethodnih prava u skladu s klauzulom 1.10 Obveza i tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava u svojem pristupu u tumačenju.

U drugom dijelu, žalitelj tvrdi da je Opći sud počinio daljnju pogrešku koja se tiče prava time što je prihvatio Komisijinu analizu da „odgovarajuća uporaba” znači samo „nepostojanje zlouporabe” čime je pogrešno prihvatio to da društvo Delta ne koristi 470 korektivnih slotova.

U trećem dijelu, žalitelj objašnjava daljnje pravne pogreške u presudi u pogledu tumačenja klauzule 1.9 Obveza, osobito izraza „u skladu s ponudom” na temelju manjkave pravne analize obrasca RM.

____________