Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Köln (Saksamaa) 22. veebruaril 2021 – Deutsche Lufthansa AG versus NB

(kohtuasi C-108/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Deutsche Lufthansa AG

Vastustaja: NB

Eelotsuse küsimus

Kas lennuettevõtja enda töötajate streik, mida on alustatud ametiühingu esitatud üleskutse peale, on erakorraline asjaolu määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 5 lõike 3 tähenduses?

Euroopa Kohtu president tegi 17. juunil 2021 määruse selle kohtuasja Euroopa Kohtu registrist kustutamiseks.

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).