15. detsembril 2011 esitatud hagi – ZZ ja ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-134/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ ja ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega lükati tagasi personalieeskirjade artikli 24 alusel esitatud abitaotlus, mille hagejad esitasid seetõttu, et võeti tagasi nende poolt heaks kiidetud pensioniõiguste ülekandmise ettepanek, ning seda tehti pärast mõistliku tähtaja möödumist selleks, et saaks kasutada õigust nende pensioniõiguste ülekandmiseks.

Hagejate nõuded

Tühistada 9. märtsi 2011. aasta otsus, millega lükati tagasi hagejate abitaotlus selleks, et neil oleks kogu asjakohane teave, et vajadusel teha otsus enda pensioniõiguste ülekandmise kohta;

mõista komisjonilt välja 500 eurot kuus hagejate pensioniõiguste ülekandmise nõuetekohase pakkumisega hilinemise eest ning seda alates hetkest, mil individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet (PMO) otsustas võtta tagasi hagejate ja pensionifondide poolt heaks kiidetud pakkumise, st esimese hageja osas 25. jaanuarist ning teise hageja suhtes 5. veebruarist, või vähemalt 9. märtsist 2011, mil hagejate abitaotlus jäeti rahuldamata.

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.