2012 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas
Bavaria prieš Komisiją

(Byla C‑445/11 P)

„Apeliacinis skundas – Konkurencija – Kartelis – Nyderlandų alaus rinka – Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB sutarties 81 straipsnio pažeidimas – Baudos – Administracinės procedūros trukmė – Baudos dydis“

1.                     Apeliacinis skundas – Pagrindai – Teisingumo Teismo atliekama faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį – Su įrodymų iškraipymu susijęs pagrindas – Būtinybė tiksliai nurodyti iškraipytus įrodymus ir įrodyti šį iškraipymą lėmusias analizės klaidas (SESV 256 straipsnio 1 dalies antra pastraipa; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 169 straipsnio 2 dalis) (žr. 23, 24, 27, 28, 123 punktus)

2.                     Apeliacinis skundas – Pagrindai – Paprastas pagrindų ir argumentų, pateiktų Bendrajame Teisme, pakartojimas – Teisės klaidos, kuria remiamasi, nenurodymas – Nepriimtinumas (SESV 256 straipsnio 1 dalis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 169 straipsnio 2 dalis) (žr. 93–95 punktus)

3.                     Konkurencija – Baudos – Dydis – Nustatymas – Kriterijai – Pažeidimo sunkumas – Privalomo ar išsamaus kriterijų sąrašo nebuvimas – Komisijai suteikta diskrecija – Bendro baudų dydžio padidinimas – Leistinumas (EB 81 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 ir 3 dalys) (žr. 53–55, 57–59, 73, 74 punktus)

4.                     Konkurencija – Administracinė procedūra – Komisijos pareigos – Protingo termino laikymasis (Tarybos reglamentas Nr. 1/2003) (žr. 77 punktą)

5.                     Apeliacinis skundas – Pagrindai – Per apeliacinį procesą pirmą kartą pateiktas pagrindas – Nepriimtinumas (SESV 256 straipsnio 1 dalies antra pastraipa; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170 straipsnis) (žr. 98–100 punktus)

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. birželio 16 d. Bendrojo Teismo (šeštoji išplėstinė kolegija) sprendimo Bavaria prieš Komisiją (T‑235/07), kuriuo šis teismas panaikino 2007 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendimo C(2007) 1697 dėl procedūros pagal [EB] 81 straipsnį (byla COMP/B/37.766 – Nyderlandų alaus rinka) 1 straipsnį, kiek Europos Komisija nusprendė, kad Bavaria NV dalyvavo darant pažeidimą, kurį sudarė nereguliarus kitų nei kainos individualiems klientams viešbučių ir restoranų sektoriuje siūlomų prekybos sąlygų Nyderlanduose koordinavimas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Bavaria NV bylinėjimosi išlaidas.