Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 15. juuni 2016. aasta määrus – Wille ja Skovsboell versus komisjon

(kohtuasi F-75/12) 1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine – Staažilisa ettepanekud – Isikut mitte kahjustav meede – Hagi vastuvõetamatus – Taotlus lahendada asi sisulise arutamiseta – Kodukorra artikkel 83)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Daniel Wille (Mouscron, Belgia) ja Bo Skovsboell (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, hiljem advokaadid D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, hiljem advokaadid J.-N. Louis ja S. Orlandi, veel hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Baquero Cruz ja D. Martin, hiljem J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara, veel hiljem G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada otsused, mis puudutavad enne Euroopa Komisjoni teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste staažilisa arvutamist, ning vajalikus ulatuses otsused, millega hagejate esitatud kaebused rahuldamata jäeti.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Daniel Wille ja Bo Skovsboelli kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 287, 22.9.2012, lk 41.