Talan väckt den 17 februari 2011 - Strohm mot kommissionen

(Mål F-14/11)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Andreas Strohm (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J. Schlenker, M. Heimburger, R. Bakker och U. Thanner)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte ersätta 100 procent av sjukvårdskostnaderna i samband tandvårdbehandling.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

upphäva avräkningarna av den 1 juni, den 4 juni och den 25 november 2010 (förteckningar nr 10003157, 10003164 och 10003383), och tillståndsbesluten av den 4 juni och den 11 juni 2010 (referensnummer 100525302817) samt förplikta kommissionen att till sökanden utbetala 4 251,49 euro jämte ränta om 5 procent, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________