Žaloba podaná dne 11. července 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-22/13)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: M. Pecyna, advokát)

Žalovaná: Komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým se odmítá přijetí žalobce do zaměstnání z důvodu, že nesplňuje kritéria účasti stanovená v rozhodnutí o oznámení otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/207/11.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí oddělení B.2 generálního ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost Evropské komise  ze dne 26. září 2012, kterým se odmítá přijetí zaměstnance do zaměstnání v Komisi (ESTAT) na základě seznamu kandidátů vhodných ke přijetí v rámci výběrového řízení EPSO/AD/207/11 a kterým byla do seznamu kandidátů vhodných ke přijetí uvedeného výběrového řízení doplněna poznámka informující oddělení Komise, že žalobce nesplnil podmínky účasti pro toto výběrové řízení;

pokud to bude nezbytné, zrušit rozhodnutí ředitele GŘ HR D.2 Evropské komise, kterým byla zamítnuta stížnost (č. RI696/12) podaná ZZ dne 25. února 2013;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.