Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 21. dubna 2015 – Alsteens v. Komise

(Věc F-87/12)1

„Veřejná služba – Vrácení věci po zrušení – Dočasný zaměstnanec – Obnovení smlouvy – Pravidlo šesti let“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgie) (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupce: J. Currall, zmocněnec)

Předmět věci

Vrácení věci po zrušení – Veřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí Komise omezit dobu, na kterou lze prodloužit pracovní smlouvu žalobce.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Geoffroy Alsteens ponese vlastní náklady řízení vynaložené ve věcech F-87/12, T-373/13 P a F-87/12 RENV, jakož i náklady řízení vynaložené Evropskou komisí ve věci F-87/12.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení vynaložené ve věcech T-373/13 P a F-87/12 RENV.