Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 26. června 2008 - Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-136/07)1

(Veřejná služba - Úředníci - Předchozí stížnost - Nepodání - Lhůta pro podání žaloby - Opožděnost - Zjevná nepřípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Bereldange, Lucembursko) (zástupci: původně F. Rollinger, poté F. Rollinger a A. Hertzog, advokáti)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropských společenství (zástupci: T. Kennedy, J.-M. Steiner a G. Corstens, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení jednak rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 5. září 2007 o zařazení žalobce na základě disciplinárního řízení do nižší platové třídy AD 9 platového stupně 5, a jednak rozhodnutí o zproštění jeho funkcí, zahájení správního šetření vůči jeho osobě a jeho nepovýšení do platové třídy AD 11 v roce 2007 - Žádost o náhradu morální a materiální újmy.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

B. Nijsovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 79, 29.3.2008, s. 37.