Acțiune introdusă la 23 decembrie 2011 – ZZ/Comisia

(Cauza F-141/11)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite a Comisiei prin care se refuză cererea reclamantului de a i se plăti restanțele de remunerație datorate pentru lunile septembrie-decembrie 2010 și ianuarie 2011

Concluziile reclamantului

Anularea fiecăreia dintre următoarele cinci decizii de respingere ale Comisiei sau care îi pot fi atribuite în orice caz, indiferent dacă este vorba despre o respingere parțială sau totală, a pretențiilor reclamantului cuprinse în următoarele cinci cereri: 1a) decizie de respingere a pretențiilor reclamantului cuprinse în cererea trimisă AIPN la 5 octombrie 2010; 1b) decizie de respingere, parțială sau totală, a pretențiilor reclamantului cuprinse în cererea trimisă AIPN la 2 noiembrie 2010; 1c) decizie de respingere, parțială sau totală, a pretențiilor reclamantului cuprinse în cererea trimisă AIPN la 6 decembrie 2010; 1d) decizie de respingere, parțială sau totală, a pretențiilor reclamantului cuprinse în cererea trimisă AIPN la 3 ianuarie 2011; 1e) decizie de respingere, parțială sau totală, a pretențiiilor reclamantului cuprinse în cererea trimisă AIPN la 3 februarie 2011;

declararea inexistenței ex lege, dacă este necesar, a notei înregistrate la 28 februarie 2011 sub referința Ares(2011)217354;

anularea fiecăreia dintre următoarele cinci decizii ale Comisiei sau care îi pot fi atribuite în orice caz de respingere a reclamațiilor introduse de reclamant, indiferent dacă este vorba despre o respingere parțială sau totală: 3a) decizie de respingere a reclamației din 26 aprilie 2011, introdusă împotriva deciziei de respingere a cererii din 5 octombrie 2010; 3b) decizie de respingere, parțială sau totală, a reclamației din 23 mai 2011; 3c) decizie de respingere, parțială sau totală, a reclamației din 20 iunie 2011; 3d) decizie de respingere, parțială sau totală, a reclamației din 24 iunie 2011; 3e) decizie de respingere, parțială sau totală, a reclamației din 23 iulie 2011;

anularea notei având referința HR.D.21MB/ac Ares(2011)941139 din 8 august 2011;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.