20. mail 2009 esitatud hagi - Lebedef versus komisjon

(Kohtuasi F-54/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada mitmed otsused, mis käsitlevad 39 päeva mahaarvamist hageja puhkuseõigustest 2008. aasta osas

Hageja nõuded

Tühistada 12. veebruari 2008. aasta otsus, 1. aprilli 2008. aasta otsus, 10. aprilli 2008. aasta otsus, 20. mai 2008. aasta otsus ja 14. juuli 2008. aasta otsus, mis käsitlevad 39 päeva mahaarvamist hageja puhkuseõigustest 2008. aasta osas;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________