AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

4. september 2008

Kohtuasi F‑81/06

Tineke Duyster

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega T. Duyster palub eelkõige tühistada 11. mai 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema kaebus komisjoni 8. novembri 2005. aasta otsuse peale, millega jäeti rahuldamata tema nõue hüvitada lapsehoolduspuhkuse määramise raames tehtud vigadest tulenev kahju.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑81/06: Duyster vs. komisjon registrist. Komisjon peab hagejale maksma 2000 euro suuruse kindlaksmääratud summa. Komisjon on kohustatud alla kirjutama, hageja isikutoimikusse lisama ning hagejale saatma talle mõeldud kirja kujul, mida on muudetud vastavalt Avaliku Teenistuse Kohtu 12. juuni 2008. aasta kirjas tehtud ettepanekutele. Mõista hageja kohtukuludest 1000 eurot välja komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 69 ja 74)