Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 19.11.2015 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-33/14)

(Asianosaisen edustajalle asetettu kielto esiintyä asian käsittelyssä – Uuden edustajan nimeämättä jättäminen – Kantaja, joka on lakannut vastaamasta virkamiestuomioistuimen pyyntöihin – Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja Z)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla hylättiin 20.1.2013 tehty vaatimus, joka koski 700 000 euron suuruisen korvauksen maksamista aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä, jotka väitetysti olivat aiheutuneet päätöksestä siirtää kantaja Brysseliin.

Määräysosa

Lausunnon antaminen asiassa F-33/14, Marcuccio v. komissio, raukeaa.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________