2007. október 8-án benyújtott kereset - Hoppenbrouwers kontra Bizottság

(F-104/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Micheline Hoppenbrouwers (Dilbeek, Belgium) (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a szerződések megkötésre jogosult hatóság 2007. június 25-i határozatát, mellyel elutasította a felperes az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei melléklete 2. cikkének (1) bekezdése keretében szerződéses alkalmazottként való alkalmazását megtagadó - a felperessel 2006. december 18-án közölt - közigazgatási határozat ellen 2007. március 16-án benyújtott panaszát;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén ugyancsak semmisítse meg az említett 2006. december 18-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset első jogalapja az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 82. cikke (3) bekezdésének d) pontjának, az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 83. cikkének, az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzata 33. cikkének és az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 2. cikke (1) bekezdésének megsértésére, valamint nyilvánvaló mérlegelési hibára vonatkozik.

A felperes először is emlékeztet arra, hogy az adminisztráció arra hivatkozva tagadta meg a felperes szerződéses alkalmazotti minőségben határozatlan időre való szerződtetését, hogy a felperes 2005. május 1-jén átmenetileg munkaképtelen állapotban volt, amely időpont a szerződések megkötésre jogosult hatóság szerint a végső határidő volt az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei melléklete 2. cikkének (1) bekezdésében előírt átmeneti rendelkezések hatálya alá tartozó szerződéses alkalmazottak szerződései hatályba lépésének. A felperes azzal érvel, hogy kizárólag végleges alkalmatlanság esetén hagyhatták volna figyelmen kívül a pályázatát.

A kereset második jogalapja a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértésére vonatkozik, mivel a felperes jogszerű és ésszerű igazolás nélkül hátrányos helyzetbe került más személyekhez képest, akikkel miután a felpereshez hasonlóan a belga jog alapján kötött szerződéssel a Bizottság bölcsödéiben és óvodáiban dolgoztak, határozatlan időre szóló szerződéses alkalmazotti szerződést kötöttek.

____________