Kanne 7.4.2009 - Roumimper v. Europol

(Asia F-41/09)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Jaques Pierre Roumimper (Zoetenmeer, Alankomaat) (edustajat: asianajajat P. de Casparis ja D. Dane)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen, joka on tehty 12.6.2008 ja jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei hänelle voida tarjota vakinaista työsuhdetta, sekä 7.1.2009 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin ensimmäisestä päätöksestä tehty oikaisuvaatimus, kumoaminen

Vaatimukset

Päätös, joka on tehty 12.6.2008 ja jolla vastaaja ilmoitti kantajalle, ettei hänelle voida tarjota vakinaista työsuhdetta, sekä oikaisuvaatimuksen johdosta 7.1.2009 tehty päätös, jolla kantajan 12.6.2008 tekemästä päätöksestä esittämät oikaisuvaatimusperusteet todettiin perusteettomiksi, on kumottava

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________