Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Korneuburg (Austria) la 10 noiembrie 2020 – JR/Austrian Airlines AG

(Cauza C-589/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht Korneuburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: JR

Pârâtă: Austrian Airlines AG

Întrebările preliminare

Articolul 17 alineatul (1) din Convenția pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional, încheiată la Montreal la 28 mai 1999, semnată de Comunitatea Europeană la 9 decembrie 1999 și aprobată în numele acesteia prin Decizia 2001/539/CE a Consiliului din 5 aprilie 20011 , trebuie interpretat în sensul că noțiunea de „accident”, în sensul acestei dispoziții, include o situație în care un pasager, la debarcarea din aeronavă, pe ultima treime a scării mobile, cade și suferă o vătămare corporală – fără a se putea stabili un motiv –, fără ca vătămarea corporală să fi fost cauzată de un obiect utilizat pentru serviciul pasagerilor în sensul Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din 19 decembrie 2019 pronunțate în cauza C-532/182 și fără să existe o caracteristică defectuoasă a scării, aceasta nefiind nici alunecoasă?

Articolul 20 din Convenția de la Montreal trebuie interpretat în sensul că o eventuală răspundere a operatorului de transport aerian este în întregime exclusă în prezența unor împrejurări precum cele descrise la punctul 1 și în cazul în care, în momentul căderii, pasagerul nu s-a ținut de balustrada scării?

____________

1 Decizia Consiliului din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal) (JO 2001, L 194, p. 38, Ediție specială, 07/vol. 8, p. 112).

2 ECLI:EU:C:2019:1127.