A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (harmadik tanács)

2011. április 13.

F‑29/09. REV. sz. ügy

Giorgio Lebedef és Trevor Jones

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Perújítás – Új tény – Hiány – Elfogadhatatlanság”

Tárgy: G. Lebedef és T. Jones keresete, amelyben a Közszolgálati Törvényszék F‑29/09. sz., Lebedef és Jones kontra Bizottság ügyben 2010. szeptember 30‑án hozott ítélete tekintetében perújítást kérnek.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a perújítási kérelmet mint elfogadhatatlant elutasítja. A felperesek viselik az összes költséget. Az Európai Unió Tanácsa mint a Bizottság kérelmeinek támogatása végett beavatkozó viseli a saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Eljárás – Perújítás – A kérelem elfogadhatóságának feltételei – Új tény – Fogalom

(A Bíróság alapokmánya, 44. cikk)

2.      Eljárás – Perújítás – A kérelem elfogadhatóságának feltételei – Új tény – Bizonyítási teher

(A Bíróság alapokmánya, 44. cikk, első bekezdés; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 119. cikk, 2. §)

1.      A Bíróság alapokmánya 44. cikkének első bekezdéséből kitűnik, hogy a perújítási kérelemnek olyan, a szóban forgó ítélet kihirdetését megelőző egy vagy több tény felmerülésén kell alapulnia, amely a Közszolgálati Törvényszék és a perújítást kérő fél előtt ismeretlen volt, az ítélet tartalma szempontjából azonban döntő jelentőségű. E cikk második bekezdése értelmében az eljáró bíróság csak akkor vizsgálhatja az ügyet érdemben, ha megállapítja az új tény fennállását, elismeri, hogy annak természete miatt az ügyben perújításnak van helye, és a kérelmet ezen az alapon elfogadhatónak nyilvánítja.

(lásd a 22. pontot)

2.      A Bíróság alapokmánya 44. cikkének első bekezdése és a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 119. cikkének 2. §‑a értelmében a Közszolgálati Törvényszék ítéletét érintő perújítási kérelem keretében a perújítást kérő félnek kell bizonyítnia, hogy csak az ítélet kihirdetését követően szerzett tudomást azokról a tényekről, amelyek az ítélet kihirdetését megelőzően következtek be, és álláspontja szerint igazolják a perújítást.

(lásd a 24. pontot)