Sag anlagt den 21. januar 2009 - De Britto Patricio-Dias mod Kommissionen

(Sag F-4/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Massaux)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at omplacere sagsøgeren til afdeling TREN.B.3

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 11. april 2008 og af 21. oktober 2008 annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________