2012 m. sausio 2 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europos Audito Rūmus

(Byla F-1/12)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen

Atsakovas: Europos Audito Rūmai

Ginčo dalykas bei aprašymas

Audito Rūmų sprendimo atmesti prašymą atlyginti patirtą žalą panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2011 m. sausio 21 d. sprendimą atmesti jo prašymą atlyginti žalą, patirtą dėl išleidimo į invalidumo pensiją.

Prireikus, panaikinti 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimą atmesti jo 2011 m. kovo 1 d. skundą.

Nurodyti atlyginti patirtą žalą.

Priteisti iš Audito Rūmų bylinėjimosi išlaidas.