Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okražen sad Burgas (Bulharsko) dne 31. března 2021 – trestní řízení proti DELTA STROJ 2003 EOOD

(Věc C-203/21)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Okražen sad Burgas

Účastnice původního trestního řízení

DELTA STROJ 2003 EOOD

Předběžné otázky

Musí být články 4 a 5 rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV, jakož i článek 49 Listiny základních práv Evropské unie vykládány v tom smyslu, že připouští takovou právní úpravu členského státu, podle níž může vnitrostátní soud uložit sankci v takovém řízení, jako je původní řízení, které je vedeno proti právnické osobě pro konkrétní trestný čin, jehož spáchání dosud nebylo konstatováno, protože je předmětem souběžného, dosud s konečnou platností neuzavřeného trestního řízení?

Musí být články 4 a 5 rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV, jakož i článek 49 Listiny základních práv Evropské unie vykládány v tom smyslu, že připouští takovou právní úpravu členského státu, podle níž může vnitrostátní soud v takovém řízení, jako je původní řízení, uložit právnické osobě sankci, jejíž výše odpovídá výnosu získanému konkrétním trestným činem, jehož spáchání dosud nebylo konstatováno, protože je předmětem souběžného, dosud s konečnou platností neuzavřeného trestního řízení?

____________