Ultrasun AG 31. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 20. oktoobri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-805/19: Ultrasun AG versus EUIPO

(kohtuasi C-722/20 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Ultrasun AG (esindajad: Rechtsanwälte A. Mühlendahl ja H. Hartwig)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 25. märtsi 2021. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________