Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 28. septembra spriedums - De Nicola/EIB

(lieta F-13/10) 1

Civildienests - Eiropas Investīciju bankas personāls - Novērtēšana - Paaugstināšana amatā - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Pieņemamība

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāvis - L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju Banka (pārstāvji - T. Gilliams un F. Martin, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Pārsūdzības komitejas lēmumu, ar ko noraidīta prasītāja sūdzība par viņa 2008. gadā veiktā darba novērtējumu, kā arī prasība atcelt 2008. gada novērtējuma ziņojumu. Otrkārt, prasība piespriest EIB atlīdzināt prasītāja ciesto morālo un materiālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

C. De Nicola sedz savus, kā arī atlīdzina pusi no Eiropas Investīciju bankas tiesāšanās izdevumiem;

Eiropas Investīciju banka sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 134, 22.05.2010., 53. lpp.