Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 5. maja 2010

Nikolchov proti Komisiji

(Zadeva F-94/09)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je zaradi sporazumne rešitve spora odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 11, 16.1.2010, str. 42.