Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 26. juuni 2013. aasta otsus – Buschak versus komisjon

(kohtuasi F-56/12)1

(Avalik teenistus – Ajutine teenistuja – Töötushüvitis – Pensionikindlustusmaksed – Hilinenult esitatud kaebus)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Willy Buschak (Dresden, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Menssen)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus mitte teha hageja eest pärast tema lepingu lõppemist ja tema töötuse ajal Saksamaa või Euroopa Liidu pensionikindlustuse sissemakseid ning nõue võtta hageja Euroopa Liidu pensioniskeemi liikmeks või kanda tema pensioniõigused üle Saksamaa pensionikindlustusse.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta W. Buschaki kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1     ELT C 243, 11.8.2012, lk 34.