Civildienesta tiesas 2010. gada 28. septembra rīkojums - De Roos-Le Large/Komisija

(lietas F-39/10 un F-39/10 R)

Tiesvedības valoda - nīderlandiešu

Eiropas Savienības Civildienesta tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 -