2021 m. vasario 11 d. Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WY

(Byla C-85/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: WY

Institucija atsakovė: Steiermärkische Landesregierung

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 21 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad nacionalinės teisės aktuose numatyto pilietybės netekimo ex lege atveju, kai dėl to netenkama ir Sąjungos piliečio statuso, reikia atsižvelgti į konkretaus atvejo proporcingumo vertinimą, laikantis 2019 m. kovo 12 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime Tjebbes ir kt.1 (byla C-221/17) nustatytų principų, ir kad tai gali būti kliūtis netekti pilietybės, jei pilietis ankstesnę pilietybę vėl iš naujo įgijo pareiškimu dėl jos susigrąžinimo, o gresiantis Sąjungos piliečio statuso netekimas turės didelių padarinių jo šeimos gyvenimui ir profesinei veiklai?

____________

1 ECLI:EU:C:2019:189.