Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 19. ožujka 2015. – Marcuccio protiv Komisije

(predmet F-90/13)1

(Isključenje zastupnika stranke iz postupka – Neodređivanje novog zastupnika – Tužitelj je prestao odgovarati na pozive Službeničkog suda – Obustava postupka)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastupnik: A., odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i G. Gattinara, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o odbijanju tužiteljevog zahtjeva za naknadu štete nastale zbog toga što je tuženik uputio dopis koji se odnosi na tužitelja odvjetniku koji ga ne zastupa te mu je time povrijedio pravo na poštovanje privatnog života. Izreka rješenjaObustavlja se postupak o tužbi F 90/13, Marcuccio/Komisija.L. Marcuccio snosi vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova Europske komisije.