Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 12. května 2011 - Missir Mamachi di Lusignano v. Komise

(Věc F-50/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Žaloba na náhradu škody - Pravidlo souladu mezi žádostí, stížností a žalobou na náhradu škody - Kontradiktornost řízení - Použití důvěrného dokumentu se stupněm utajení ‚RESTREINT EU' před soudy - Mimosmluvní odpovědnost orgánů - Odpovědnost za zaviněné protiprávní jednání - Příčinná souvislost - Existence více příčin škody - Škoda způsobená třetí osobou - Objektivní odpovědnost - Povinnost poskytnout pomoc - Povinnost orgánu zajistit ochranu svých zaměstnanců - Vražda úředníka a jeho manželky spáchaná třetí osobou - Ztráta šance na přežití"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgie) (zástupci: F. Di Gianni, R. Antonini a N. Sibona, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: L. Pignataro, B. Eggers a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na uložení povinnosti žalované zaplatit peněžní částku z důvodu náhrady majetkové a nemajetkové újmy, kterou žalobce utrpěl z důvodu zavraždění svého syna, bývalého úředníka.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Výňatky z dokumentu z roku 2006 o bezpečnostních normách a kritériích, které Tribunálu zaslala Evropská komise v průběhu řízení, se neprodleně vrátí Evropské komisi v důvěrné zásilce označené nápisem "CLASSIFIÉ RESTREINT EU".

Evropská komise ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 167, 18.7.2009, s. 27.