Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 21. októbra 2011 – Torijano Montero/Rada

(vec F-30/11)1

Jazyk konania: francúzština

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 179, 18.6.2011, s. 21.