Acțiune introdusă la 10 septembrie 2010 - Scheefer/Parlamentul European

(Cauza F-75/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Séverine Scheefer (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: C. L'Hote-Tissier, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor prin care pârâtului a refuzat să emită o decizie motivată cu privire la situația juridică a reclamantei și a refuzat în final să recalifice contractul acesteia de agent temporar în contract pe durată nedeterminată potrivit articolului 8 alineatul (1) din RAA, precum și repararea prejudiciului suferit de reclamantă

Concluziile reclamantei

Suspendarea procedurii până la pronunțarea Hotărârii în cauza F-105/09, aflată în prezent pe rolul Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene;

în subsidiar, anularea deciziilor din 11 februarie 2010 și din 10 iunie 2010 prin care Parlamentul European, făcând o simplă trimitere la scrisoarea sa din 12 octombrie 2009, a refuzat să emită o decizie motivată cu privire la situația juridică a reclamantei și a decis în final, în pofida formulării unui număr de două noi cereri succesive, să nu recalifice contractul acesteia de agent temporar în contract pe durată nedeterminată;

anularea deciziei Parlamentului European din 12 februarie 2009;

anularea deciziei Parlamentului European din 12 octombrie 2009;

anularea calificării juridice a contractului inițial precum și a termenului de încetare a acestuia, stabilit pentru 31 martie 2009;

recalificarea în consecință a contractului reclamantei în contract de muncă pe durată nedeterminată;

repararea prejudiciului suferit de reclamantă ca urmare a conduitei Parlamentului European;

cu titlu subsidiar, în situația de neconceput în care Tribunalul ar ajunge la concluzia că, în pofida nașterii unui raport de muncă pe durată nedeterminată, raportul de muncă încetase - quod non -, acordarea de daune interese pentru reziliere abuzivă a legăturii contractuale;

cu titlu subsidiar suplimentar, în situația de neconceput în care Tribunalul ar ajunge la concluzia că recalificarea contractului nu este posibilă - quod non -, despăgubirea prejudiciului suferit de reclamantă ca urmare a culpei Parlamentului European;

punerea la dispoziția reclamantei a posibilității de a exercita toate celelalte drepturi, căi, mijloace și acțiuni, inclusiv obligarea Parlamentului European la plata de daune interese proporționale cu prejudiciul suferit;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________