Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 iunie 2011 - AS/Comisia

(Cauza F-55/10)1

(Funcție publică - Funcționari - Anunț pentru ocuparea unui post vacant - Respingerea candidaturii - Interesul de a exercita acțiunea - Funcționar declarat invalid - Indivizibilitatea deciziei de respingere a candidaturii și a deciziei de numire - Inexistență - Distincție între funcționari care aparțin aceluiași grup de funcții și titulari ai aceluiași grad care au cariere diferite - Corespondență între grad și post)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: AS (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei prin care se refuză luarea în considerare a candidaturii reclamantei pentru un post de asistent bibliotecar și obligarea Comisiei la plata către aceasta a unei sume drept reparare a prejudiciului material și moral.

Dispozitivul

Anulează decizia din 30 septembrie prin care Comisia Europeană a respins candidatura AS.

Obligă Comisia Europeană la plata către AS a unei sume de 3 000 de euro.

Respinge restul concluziilor acțiunii.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și trei sferturi din cheltuielile de judecată efectuate de AS.

AS suportă un sfert din cheltuielile de judecată pe care le-a efectuat.

____________

1 - JO C 246, 11.9.2010, p. 43.