Kendelse afsagt af Personaleretten (Tredje Afdeling) den 12. juli 2011 - Geradon mod Rådet

(Sag F-102/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 30 af 29.1.2011, s. 64.