AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2014. december 2.

F‑142/11. DEP. sz. ügy

Erik Simpson

kontra

az Európai Unió Tanácsa

„Közszolgálat – Eljárás – Költségek megállapítása”

Tárgy:      Az eljárási szabályzatnak a tényállás időpontjában hatályos változata (a továbbiakban: régi eljárási szabályzat) 92. cikkének 1. §‑a alapján E. Simpson által benyújtott, a Közszolgálati Törvényszék 2013. december 12‑i Simpson kontra Tanács ítéletéhez (F‑142/11, EU:F:2013:201, az ítélettel szemben T‑130/14. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Európai Unió Törvényszéke előtt) kapcsolódó, költségek megállapítása iránti kérelem.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék megállapítja, hogy az F‑142/11. sz. ügyben az Európai Unió Tanácsa által E. Simpsonnak megtérítendő költségek teljes összege 8600 euró, valamint az ezen összeg után esetleg fizetendő hozzáadottérték‑adó.

Összefoglaló

Bírósági eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – Fogalom – Hozzáadottérték‑adó – Bennfoglaltság nem adóalany esetében

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

A nem hozzáadottértékadó‑alany felperesnek nincsen lehetősége az ügyvéde által a részére kiszámlázott szolgáltatásokért megfizetett hozzáadottérték‑adó megtéríttetésére. Ennélfogva a szükségszerűnek ítélt munkadíj után megfizetett hozzáadottérték‑adó a felperes számára a Közszolgálati Törvényszék régi eljárási szabályzata 91. cikkének b) pontja értelmében vett eljárással kapcsolatban felmerült költségnek minősül.

(lásd a 34. pontot)

Hivatkozás:

Elsőfokú Bíróság: De Nicola kontra EIB végzés, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP és T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, 37. pont;

Közszolgálati Törvényszék: Missir Mamachi di Lusignano kontra Bizottság végzés, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, 31. pont.