Ennakkoratkaisupyyntö, jonka tribunal administratif (Luxemburg) on esittänyt 5.3.2021 – A, B ja C, jonka laillisina edustajina ovat hänen vanhempansa v. Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(asia C-153/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif

Pääasian asianosaiset

Kantajat: A, B ja C, jonka laillisina edustajina ovat hänen vanhempansa

Vastaaja: Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Ennakkoratkaisukysymys

Voidaanko kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU1 33 artiklan 2 kohdan a alakohtaa, luettuna yhdessä vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/95/EU2 23 artiklan kanssa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan kanssa, tulkita siten, että vanhempien alaikäisen lapsensa nimissä ja lukuun toisessa jäsenvaltiossa (käsiteltävässä asiassa Luxemburg) kuin siinä, joka on aiemmin myöntänyt kansainvälisen suojelun lapsen vanhemmille ja sisaruksille (käsiteltävässä asiassa Kreikka), esittämä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan jättää tutkimatta sillä perusteella, että kansainvälisen suojelun näille viimeksi mainituille ennen heidän lähtöään ja lapsen syntymää myöntäneen valtion viranomaiset takaavat, että lapsen saapuessa ja muiden perheenjäsenten palatessa sinne tälle lapselle myönnetään oleskelulupa ja samat edut kuin kansainvälistä suojelua saavat henkilöt saavat, ilman että ne kuitenkaan toteavat, että hänelle tullaan myöntämään henkilökohtaisesti kansainvälinen suojeluasema?

____________

1 EUVL 2013, L 180, s. 60.

2 EUVL 2011, L 337, s. 9.