Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 9 september 2015 –
Inditex/BHIM – Ansell (ZARA)

(Zaak T‑584/14)

„Gemeenschapsmerk – Vervalprocedure – Gemeenschapswoordmerk ZARA – Normaal gebruik – Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009”

1.                     Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Gronden voor verval – Geen normaal gebruik van het merk – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Normaal gebruik – Begrip – Beoordelingscriteria [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 15, lid 1, en 51, lid 1, a)] (cf. punten 16‑19)

2.                     Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Behandeling van het verzoek – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Normaal gebruik – Begrip – Beoordelingscriteria – Vereiste van concrete en objectieve bewijselementen [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 15, lid 1, 51, lid 1, a), en 78, lid 1, f); verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 22, leden 3 en 4] (cf. punten 29, 38)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 19 mei 2014 (zaak R 1118/2013‑2) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Zainab Ansell en Roger Ansell enerzijds en Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) anderzijds

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) wordt verwezen in de kosten.