Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Köln (Saksamaa) 25. juunil 2021 – ADPA European Independent Automotive Data Publishers Association Belgia õiguse alusel asutatud rahvusvaheline mittetulundusühing ja Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. versus Automobiles PEUGEOT SA ja PSA Automobiles SA

(kohtuasi C-390/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: ADPA European Independent Automotive Data Publishers Association Belgia õiguse alusel asutatud rahvusvaheline mittetulundusühing, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Kostjad: Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA

Eelotsuse küsimused

Kas määruse (EL) 2018/8581 XIV peatüki sätted (artikkel 61 jj, sealhulgas X lisa) on kohaldatavad ka selliste sõidukimudelite suhtes, millele on esimest korda antud esimene tüübikinnitus enne 1. septembrit 2020 määruse (EÜ) nr 715/20072 alusel?

Juhul kui vastus sellele küsimusele on eitav:

Kas kõnealuste vanemate sõidukimudelite puhul on endiselt kohaldatav määruse (EÜ) nr 715/2007 III peatükk ja tasu kindlaksmääramise suhtes eelkõige määruse (EÜ) nr 715/2007 artikkel 7?

Kas mõiste „teabe kättesaadavus“, mille peavad tootjad tagama määruse (EL) 2018/858 artikli 61 lõike 1 kohaselt, hõlmab tehnilise teabe kirjastajatele, keda on nimetatud määruse (EL) 2018/858 artikli 3 punktis 45, antud õigust kasutada kõnealust teavet, et täita oma ülesandeid, mis on seotud nende äritegevusega järelturu tarneahelas, või on sellise kasutusõiguse puhul nõutav kasutus- ja taasavaldamise litsentsi puudutav eraldi kokkulepe, mis ei kuulu seoses tasuga, mida tootja selle eest nõuab, määruse (EL) 2018/858 artikli 63 kohaldamisalasse?

Juhul kui vastus esimesele eelotsuse küsimusele on eitav ja määruse (EÜ) nr 715/2007 III peatükk on vanemate sõidukimudelite suhtes kohaldatav:

Kas mõiste „teabe kättesaadavus“, mille peavad tootjad tagama määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 6 lõike 1 kohaselt, hõlmab tehnilise teabe kirjastajatele, keda on nimetatud määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 3 punktis 15, antud õigust kasutada kõnealust teavet, et täita oma ülesandeid, mis on seotud nende äritegevusega järelturu tarneahelas, või on sellise kasutusõiguse puhul vajalik kasutus- ja taasavaldamise litsentsi puudutav eraldi kokkulepe, mis ei kuulu tootja nõutava tasu osas määruse (EL) 715/2007 artikli 7 kohaldamisalasse?

Kas mõistet „mõistlik ja proportsionaalne tasu“ määruse (EL) 2018/858 artikli 63 lõike 1 esimese lause esimese osa tähenduses tuleb tõlgendada nii, et tootja peab kõiki sõltumatuid ettevõtjaid, keda on nimetatud määruse (EL) 2018/858 artikli 3 punktis 45, tasu kindlaksmääramisel olenemata nende äritegevusest võrdselt kohtlema?

Juhul kui vastus esimesele eelotsuse küsimusele on eitav ja määruse (EÜ) nr 715/2007 III peatükk on vanemate sõidukimudelite suhtes kohaldatav:

Kas mõistet „mõistlik ja proportsionaalne tasu“ määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 7 lõike 1 esimese lause esimese poole tähenduses tuleb tõlgendada nii, et tootja peab kõiki sõltumatuid ettevõtjaid, keda on nimetatud määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 3 punktis 15, tasu kindlaksmääramisel olenemata nende äritegevusest võrdselt kohtlema?

Juhul kui vastus kolmandale eelotsuse küsimusele on eitav:

Kas mõistet „mõistlik ja proportsionaalne tasu“ määruse (EL) 2018/858 artikli 63 lõike 1 esimese lause esimese osa tähenduses tuleb tõlgendada nii, et tasu võib põhimõtteliselt katta üksnes tootja kulud?

Juhul kui vastus esimesele eelotsuse küsimusele on eitav ja määruse (EÜ) nr 715/2007 III peatükk on vanemate sõidukimudelite suhtes kohaldatav:

Kas mõistet „mõistlik ja proportsionaalne tasu“ määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 7 lõike 1 esimese lause esimese poole tähenduses, tuleb tõlgendada nii, et tasu võib põhimõtteliselt katta üksnes tootja kulud?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/858 mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT 2018, L 151, lk 1).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT 2007, L 171, lk 1).