Acțiune introdusă în data de 26 martie 2007 - Sundholm/Comisie

(Cauza F-27/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

anularea deciziei din 2 iunie 2006 de stabilire a raportului asupra evoluției carierei (REC) reclamantei pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2001 și 31 decembrie 2002, adoptată în executarea hotărârii Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene din 20 aprilie 2005, Sundholm/Comisie (T-86/04);

obligarea pârâtei, în această etapă a procedurii, la plata sumei de 1 EUR cu titlu de daune morale;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În sprijinul acțiunii sale, reclamanta invocă mai întâi încălcarea articolului 233 CE și a obligației de motivare, prin faptul că decizia atacată nu ar permite să se înțeleagă în ce mod au fost luate în considerare motivele hotărârii sus-menționate.

În plus, reclamanta arată că, pe de o parte, decizia atacată nu ar lua în considerare obiectivele și scopurile urmărite de noul sistem de evaluare a carierei și, pe de altă parte, ar fi viciată de incoerența între comentarii și notele atribuite.

În cele din urmă, reclamanta invocă încălcarea dreptului la apărare, în măsura în care faptele care servesc ca bază a evaluării sale nu i-ar fi fost comunicate nici în momentul în care au avut loc, nici în cadrul procedurii de evaluare.

____________