Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 28 september 2011 - Carlo de Nicola mot EIB

(Mål F-13/10)(1)

(Personalmål - Personal vid Europeiska investeringsbanken - Bedömning - Befordran - Skadeståndstalan - Upptagande till sakprövning)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo de Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: T. Gilliams och F. Martin, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

För det första yrkande om ogiltigförklaring av dels överklagandekommitténs beslut att avslå sökandens överklagande avseende bedömningen av hans prestationer under år 2008, dels bedömningsrapporten för år 2008. För det andra yrkande om att EIB ska förpliktas att ersätta sökandens ekonomiska och ideella skada.

Domslut

Talan ogillas.

Carlo De Nicola ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av Europeiska investeringsbankens rättegångskostnader.

Europeiska investeringsbanken ska bära hälften av sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 134, 22.5.2010, s. 53.