Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-5 ta’ Settembru 2012 – Skovbjerg Gras vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-37/11) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

____________

1    ĠU C 173, 11.06.2011, p. 16.